/ Betalkort

Betalkort för resan

Likt tidigare år så har undertecknad ambitionen att skaffa ett betalkort som lämpar sig bättre för utlandsvistelse än de kort som används till vardags. Med "bättre" i det här sammanhanget menas fördelaktigast möjliga kombination av årsavgift, uttagsavgift och valutapåslag. Det är högst sannolikt att jag inte heller i år kommer till skott och skaffar ett sådant men om det skulle ske så har jag identifierat ett visst utredningsbehov.
Det finns redan ett antal siter som gör jämförelser av betalkort men informationen på dem har i många fall varit inaktuell eller så ha de tagit med faktorer i sina jämförelser som jag inte är intresserad av, exempelvis bonus och återbäringssystem. Jag tänkte således ta tillfället i akt att göra en sammanställning själv och samtidigt göra internet en tjänst och publicera den här.

Nedan återfinns en lista med de kort jag jämfört, och ansett lämpliga som "resekort", samt en liten pedagogisk visualisering av en exemplifierad ekonomisk tillvaro med respektive kort. Nämnas bör att många av betal- och kreditkortsföretagen är minst sagt otydliga med sina avgifter och kostnader. FOREX, ICA och Coop var de enda som var någorlunda tydliga bland nedanstående alternativ.

Uppgifterna i tabellen är från 2017-06-27

Kortnamn Årsavgift Uttagsavgift inom EU Valutapåslag*
FOREX Betal- och kreditkort 225kr 2%, minst 40kr 0%
FOREX Bankkort 0kr 0kr 1%
Coop MedMera Mer - MasterCard 348kr 0kr 0%
Santander Mitt kort+ 195kr 3%, minst 35kr 0%
Collector Easyliving 195kr 3%, minst 45kr 0%
Norwegian-kortet 0kr 0kr 1,75%
ICA Bankkort 300kr 0kr 1,25%
**Valutapåslag adderas till alla köp och uttag i utländsk valuta*

Sammantagna kostnader exemplifierat för respektive kort:

Sammanfattningsvis så framstår FOREX Bankkort kort som ett bra val om man inte handlar eller tar ut så mycket under resan. Använder man kortet mycket så blir årsavgiften en mindre faktor i sammanhanget och då är det även rekommenderat att sätta sig in i respektive korts övriga förmåner, exempelvis bonussystem och försäkringar.